Fraktfritt
Velkommen! Du kan Logga in eller Registrera

Villkor

 

Allmänt

De angivna villkoren reglerar kundens användning av varor som levererats av Gulvxtra.no. Dessa villkor gäller för all försäljning från Gulvxtra.no, så länge inget annat har avtalats skriftligen mellan parterna. Villkoren har upprättats i enlighet med den norska konsumentköplagen av den 2002/06/21 nr. 34, som reglerar handel mot privatkunder.

 

Priser

Alla priser är angivna inkl. moms. exkl. frakt, om inte annat anges. Om det har förekommit skrift- eller tryckfel av betydande storlek från Gulvxtra.no kan detta ändras utan undantag om kunden blivit medveten om förhållandet i förväg och inom en rimlig tid efter att felet har upptäckts.

 

Frakt

När du hittar en produkt som du vill beställa från oss kan du beräkna frakten på den aktuella produkten med vår fraktkalkylator. För att göra detta måste du lägga till den aktuella produkten och antalet i din varukorg. Du går sedan in i varukorgen och skriver in ditt postnummer i fraktkalkylatorn. Du får då fraktkostnaden för det du har i din varukorg.  Detta kan du göra utan att beställa produkten. Vill du beställa varorna du har i din varukorg trycker du på ”Kassa”, där du hittar din leverans- och betalningsinformation. Du har inte beställt något från oss förrän du har bekräftat beställningen i steg 6.

 

Leverans

Alla leveranstider som ges av oss är vägledande. Leveranstiden beräknas från mottagen betalning från kunden till kundens mottagna leverans av varorna. Där tiden anges i antal dagar, innebär det vardagar och inte helger och helgdagar. Om kunden vill senarelägga leveransen kan detta avtalas i förväg. Detta förutsätter att varorna har betalats i sin helhet. Vid tidpunkten för leverans är det kundens ansvar att vara på plats på den aktuella leveransadressen för mottagande av varor. Betald frakt omfattar leverans till adress, men inte inbärning av produkterna. Inbärning av produkterna är kundens ansvar. Inbärning till bostad inkluderas inte. Alla angivna leveranstider är vägledande och kan variera. Vi förbehåller oss rätten att avvika från angiven leveranstid utan närmare föregående varsel.  Vi förbehåller oss rätten att neka leverans av samtliga varor mot bakgrund av lagersituationen.

 

Varumottagning

När kunden tar emot varorna är kunden skyldig att omedelbart kontrollera varorna för eventuella transportskador. Om skador upptäcks ska dessa antecknas på transportföretagets fraktsedel och undertecknas av både kunden och transportpersonal. En kopia av fraktsedeln ska omedelbart skickas till post@gulvxtra.no. Det ges ingen ersättning för skador som inte antecknas på fraktsedeln. Eventuellt skadat gods ska lagras av kunden för hämtning av ett transportföretag.

 

Produktkontroll

Kunden måste själv kontrollera produkten före montering. Det finns ingen reklamationsrätt på produkter med fel som har monterats.

 

Reklamation

Vid fel och brist i en produkt inköpt från Gulvxtra.no måste du som kund kontakta oss för behandling av en möjlig reklamation. Vi kommer då att kontakta vår leverantör, som skickar ut en representant för vidare uppföljning.  Innan felet meddelas måste kunden undersöka om förhållandet beror på felaktig användning och/eller montering av produkten. Om produkten inte fungerar på det sätt som Gulvxtra.no har beskrivit måste kunden meddela detta till Gulvxtra.no. Kunden förlorar sin rätt att göra en brist gällande om kunden inte omedelbart meddelar Gulvxtra.no efter det att bristen har eller borde ha upptäckts.

 

Avhjälp

Gulvxtra.no är skyldig att så snart som möjligt efter kännedom om en defekt i en produkt som levererats av Gulvxtra.no att vidta åtgärder för att hjälpa kunden. Om kunden på eget initiativ vidta åtgärder för att avhjälpa felet utöver det som har avtalats med Gulvxtra.no täcker inte Gulvxtra.no dessa utgifter.

 

Ångerfrist

Vid köp av varor hos Gulvxtra.no har kund ångerrätt på köpet. Ångerrättslagen gäller endast vid konsumentköp. Returkostnaderna bärs av konsumenten. (se den norska ångerrättslagen paragraf 15, första stycket).

 

Retur

Om kunden vill returnera varor tas endast hela kartonger i retur. Alla returer måste godkännas på förhand av säljaren. Retur som sker utan avtal med säljaren ger ingen rätt till kreditering. Alla varor som ska returneras ska returneras på ett korrekt sätt, så att skador inte kan uppstå. Kostnaden för returfrakten täcks av kunden.

 

Force Majeure

Gulvxtra.no fritar sig allt annat ansvar än reklamationsansvar och kreditering av den bristande varans motsvarande köpesumma om Gulvxtra.no har förhinder att leverera eller genomföra obligatorisk omleverans, eller om en sådan leveransplikt blir oskäligt betungande till följd av en arbetskonflikt eller annan omständighet som parterna ej kunnat råda över, såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkning i fråga om drivkraft samt fel vid och försening av leveranser från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt.

 

Extraordinära omständigheter

Gulvxtra.no är bara skyldig att hjälpa om det finns ett påvisat fel eller brist i varan. Detta gäller inte om Gulvxtra.no kan bevisa att bristen beror på omständigheter utanför dess kontroll, och Gulvxtra.no inte rimligen kunde förväntas undvika eller övervinna följderna av detta. Gulvxtra.no ansvarar inte för indirekta förluster på grund av brister om inte förlusten orsakas på grund av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från dess sida.

 

Äganderättsförbehåll / Betalningsvillkor

Gulvxtra.no har äganderättsförbehåll på sålda varor som säkerhet för sitt krav på köpesumman plus ränta och avgifter, se norska pantlagen, paragraf 3–14 ff.

 

Ändring i villkoren

Gulvxtra.no förbehåller sig rätten att ändra de nuvarande villkoren, bland annat som en följd av ändringar i lagstiftningen.